Logo Gmina Administracja Publiczna Adam Szulc Procedury sanacyjne w Jednostkach Administracji Publicznej - Marketing Prawny

Nagminnie Informujemy

Sąd zasądził od Wójta gm. Bobrowniki - zwrot kosztów postępowania. Sąd przynał rację Spółce Szulc-Efekt

"...Sąd generalnie stoi na stanowisku, że wady elektronicznego systemu obsługi intersesanta nie mogą obciążać obywatela. W tym wypadku Spółki Szulc-Efekt..." oto framgment sentencji Wyroku WSA w Bydgoszczy - przeciwko Wójtowi Gminy Bobrowniki.

więcej

Wojewódzkie Sądy Administarcyjne nie akceptują dokumetów elektronicznych

Spółka Szulc-Efekt jest w trakcie procedowania  skargi w związku, z samowyłączeniem się WSA z dyspozycji ustawy o podpisie elektronicznym.

więcej

Dobro Publiczne - wymaga skutecznego zarządzania oprogramowaniem - Raport SGH przy współudziale Ministerstwa Gospodarki

Brak jeszcze spójnej i kompleksowej polityki zarządzania oprogramowaniem w centralnej i lokalnej administracji publicznej.
 

więcej

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Kiedy zamawiający dokonuje wyboru oferenta jest narażony na niebezpieczeństwo niestarannego wykonania przedmiotu zamówienia. Dlatego też „Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
więcej

Zarządzanie Projektami Europejskimi

W pierwszym artykule dotyczącym zarządzania projektami europejskimi, opisujemy, jak powinien wyglądać proces przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, który jest podstawą do otrzymania bezzwrotnej dotacji z funduszy UE. 

więcej

Seminarium Samorządowe

Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową zaprasza na seminarium pt.: Alternatywne metody finansowania inwestycji samorządowych.

więcej

Optymalizacja inwestycji pod kątem polityk Unii Europejskiej.

W pierwszym artykule dotyczącym zarządzania projektami europejskimi, opisujemy, jak powinien wyglądać proces przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, który jest podstawą do otrzymania bezzwrotnej dotacji z funduszy UE.
więcej
Akceptuję

Polityka Plików Cookies...