Logo Gmina Administracja Publiczna

Akcja Wnioskowania - Oprogramowanie

16.11.2016

W 2015 i 2016 r. prowadziliśmy akcję wnioskowania, w których pytaliśmy  Gminy/Miasta - o realizację dyspozycji Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (...) (Dz. U. 2012.526) - przy okazji zadaliśmy również pytanie - w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej - "ile procent oprogramowania użytkowanego w Urzędzie Gmina/Miasto - może nie posiadać ważnej licencji na dzień złożenia wniosku.

 

więcej

Akceptuję

Polityka Plików Cookies...