Logo Gmina Administracja Publiczna Adam Szulc Procedury sanacyjne w Jednostkach Administracji Publicznej - Marketing Prawny

Wnioskowanie - Efektywność Ener.

Nawiązując do naszych dostarczanych do JST  wniosków, w których pytaliśmy w związku z art. 241 KPA - o stan realizacji zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej - wg. wymogów art. 10 ustawy o efektywności energetycznej - niniejszym  w dalszym ciągu podejmujemy próby  usprawnienia, optymalizacji funkcjonowania struktur Administracji Publicznej w rzeczonym obszarze. 
 
- Informujemy, że Urzędy Marszałkowskie konstruktywnie odpowiedziały naszą petycję składaną w tym obszarze tematycznym, co - jak mamy nadzieję -  w pośrednio sposób potwierdza trafność naszych tez i uprzedniej korespondencji z Gminami. 
 
- Polska Izba Ekologii oraz Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii - Opublikowała ranking kotłów spełniających wytyczne  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE a co za tym idzie wymogi klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012  (o przedmiotowej Dyrektywie często pisaliśmy w naszych wnioskach) 
 
-  W kontekście rzeczonej tematyki zwracamy również Państwa uwagę na ciekawy artykuł informujący o planach Ministerstwa Rozwoju związanych z walką z niską emisją http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/ministerstwo-rozwoju-wprowadzi-nowe-normy-emisyjne-dla-domowych-kotlow-weglowych,85201.html 
(Artykuł Zewnętrzny - nie związany z Wnioskodawcą -  dotyczący planów faktycznej egzekucji w zakresie stosowania wymogów klasy  5 określonej w normie PN-EN 303-5: 2012 z) 
Akceptuję

Polityka Plików Cookies...