Logo Gmina Administracja Publiczna Adam Szulc Procedury sanacyjne w Jednostkach Administracji Publicznej - Marketing Prawny

Seminarium Samorządowe

Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową zaprasza na seminarium pt.: Alternatywne metody finansowania inwestycji samorządowych.

Seminarium odbędzie się 30 marca 2006 roku w Warszawie, w hotelu Holiday Inn. 


 W trakcie seminarium przeanalizowany zostanie przypadek pionierskiej emisji obligacji przychodowych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy Sp. z o.o. O zaletach i wadach pozyskiwania kapitału z tego źródła będą  mówić przedstawiciele wszystkich podmiotów zaangażowanych w emisję obligacji przychodowych, tj. spółki komunalnej będącej emitentem, organizatora emisji tj. Citibanku Handlowego oraz agencji ratingowej Fitch Polska SA, która nadała rating międzynarodowy tym papierom wartościowym. 
 W drugiej części spotkania prezentacje poświęcone będą możliwościom korzystania ze specjalnych programów rządowych i funduszy celowych dla jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz o doświadczeniach wykorzystania funduszy europejskich w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Program:  

  9.45 - 10.15 Rejestracja uczestników, poranna kawa
10.15 - 10.30 Otwarcie seminarium i powitanie uczestników 
  - dr Kamila Bielawska, Zastępca Dyrektora Gdańskiej Akademii Bankowej
10.30 - 11.00 Praktyczne aspekty pozyskiwania funduszy unijnych i finansowania własnego na   przykładzie MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.
  - Stanisław Drzewiecki, Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji  
    w Bydgoszczy Sp. z o.o.
11.00 - 11.30 Finansowanie inwestycji poprzez emisję obligacji. 
  Praktyka rynkowa na przykładzie emisji obligacji przychodowych dla MWiK       
  w Bydgoszczy Sp. z o.o.
  - Maciej Lewandowski, Departament Finansowania Przedsiębiorstw, 
    Citibnk Handlowy 
11.30 - 12.00 Obligacje przychodowe - podejście agencji ratingowej 
  - Arkadiusz Wicik, Associate Director, Fitch Polska SA
12.00 - 13.00 Przerwa na lunch
13.00 - 13.30 Rola funduszy celowych i programów rządowych zarządzanych przez BGK 
  w finansowaniu inwestycji samorządowych 
  - dr Mirosław Czekaj, Wiceprezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego
13.30 - 14.00 Inne formy finansowania inwestycji samorządowych na przykładzie partnerstwa   publiczno-prywatnego i sekurytyzacji 
  - przedstawiciel Citigroup London
14.00 - 14.30 Przerwa kawowa
14.30 - 16.00 Panel dyskusyjny i zamknięcie seminarium
  - dr Michał Bitner, Katedra Prawa Finansowego, Uniwersytet Warszawski
  - dr Mirosław Czekaj, Wiceprezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego
  - Stanisław Drzewiecki - Prezes Zarządu MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.
  - dr hab. Maria Jastrzębska, Katedra Finansów, Uniwersytet Gdański
  - Maciej Lewandowski, Departament Finansowania Przedsiębiorstw, 
      Citibank Handlowy 
  - Wojciech Lipka, Zastępca Dyrektora Departamentu Emisyjno-Inwestycyjnego, 
     Bank Gospodarstwa Krajowego
  - Arkadiusz Wicik, Associate Director, Fitch Polska SA
  - przedstawiciel Citigroup London


Koszt uczestnictwa - 240 zł (usługa nie podlega VAT)
Cena obejmuje udział w seminarium, lunch oraz komplet materiałów seminaryjnych. 
O rezerwacji miejsc decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona). Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 27 marca br. 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszenia na stronie www.gab.com.pl/samorzad
lub pod nr telefonu (22) 622 44 83

Akceptuję

Polityka Plików Cookies...