Logo Gmina Administracja Publiczna Adam Szulc Procedury sanacyjne w Jednostkach Administracji Publicznej - Marketing Prawny

News

Dobro Publiczne - wymaga skutecznego zarządzania oprogramowaniem - Raport SGH przy współudziale Ministerstwa Gospodarki

Brak jeszcze spójnej i kompleksowej polityki zarządzania oprogramowaniem w centralnej i lokalnej administracji publicznej. Taka generalna konkluzja płynie z opublikowanego raportu z badania przeprowadzonego przez Szkołę Główną Handlową we współpracy z Departamentem Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Gospodarki. Celem badania była ocena jakości zarządzania zasobami informatycznymi w centralnej i lokalnej administracji publicznej. Niezbyt optymistyczny obraz poprawia fakt stosowania przez wiele urzędów procedur zarządzania oprogramowaniem, idących śladem Ministerstwa Gospodarki – pierwszego ministerstwa, które przeprowadziło audyt oprogramowania i wdrożyło kompleksowy system zarządzania zasobami IT. 

Również wiedza o licencjach na oprogramowanie zainstalowane w komputerach badanych organizacji okazała się niepełna. Blisko połowa ankietowanych ma pewność posiadania licencji na każdy  program komputerowy. Oznacza to, że druga połowa ankietowanych przyznaje, że w komputerach organizacji może być zainstalowane oprogramowanie bez licencji. Z powyższych danych można wywieść wniosek, że w ponad połowie zbadanych urzędów niedostateczna jest wiedza o zasobach informatycznych posiadanych przez organizację.

Z jednej strony niedostateczna wiedza o liczbie posiadanych komputerów i brak pewności co do posiadania licencji na każdy program, a także nieregularny charakter kontroli posiadanych zasobów i dokonywania aktualizacji oraz archiwizowania danych; z drugiej powszechna praktyka wyznaczania osoby odpowiedzialnej za zasoby informatyczne i formułowania na piśmie zasad korzystania z zasobów informatycznych oraz centralizacja zamówień oprogramowania. Tak zróżnicowany obraz jakości zarządzania infrastrukturą informatyczną wyłania się z konkluzji zawartych w raporcie. Szczegóły w streszczeniu załączonym do komunikatu prasowego. 

 „Wdrożenie procedur zarządzania oprogramowaniem służy zwiększeniu efektywności także w wymiarze finansowym. W wypadku Ministerstwa Gospodarki już samo przeprowadzenie audytu posiadanych zasobów pozwoliło nam uzyskać oszczędności na poziomie 40% planowanego budżetu IT. Przykład naszej praktyki pokazuje, że efektywne zarządzanie to jeden ze sposobów poszukiwania oszczędności” — uważa Wiceminister Gospodarki Dariusz Bogdan. 

Prorektor ds. rozwoju SGH, prof. dr hab. Marek Bryx podkreśla natomiast, że w interesie Państwa jest podnoszenie poziomu zarządzania w każdym aspekcie działalności administracji publicznej. „W dzisiejszych czasach każdy urzędnik posiadający kompetencje zarządcze powinien działać jak sprawny menadżer. Planowanie musi być poprzedzone analizą. W wypadku zasobów informatycznych, audyt zasobów informatycznych jest taką właśnie analizą. To pierwszy krok na drodze do efektywnego zarządzania. Od tego zaczęliśmy prace nad poprawą funkcjonowania naszego Centrum Informatycznego i to przynosi coraz bardziej widoczne efekty!” — konkluduje Prorektor SGH. 

***
Minister Gospodarki jest naczelnym organem administracji publicznej kierującym działem gospodarka w administracji rządowej. Obsługę zapewnia mu Ministerstwo Gospodarki będące jednostką budżetową. Dział gospodarka obejmuje sprawy gospodarki, w tym współpracy gospodarczej z zagranicą, energetyki, certyfikacji, własności przemysłowej, działalności gospodarczej oraz współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego.
 
***
Instytut Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, powstał w 1985 roku, jako placówka naukowa, powołana dla inicjowania i prowadzenia badań z zakresu gospodarki światowej, międzynarodowych stosunków ekonomicznych i finansowych. Instytut prowadzi badania m.in. w zakresie nowych trendów w gospodarce światowej, handlu zagranicznym, innowacyjności. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to najstarsza polska uczelnia ekonomiczna założona w 1906 roku, jako Prywatne Kursy Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego. Jest ona jednym z wiodących uniwersytetów ekonomicznych 
w Europie. Co roku mury uczelni opuszcza ponad 2000 nowych absolwentów. Statystycznie, co trzeci ekonomista w Polsce  w XX w. był absolwentem tej Uczelni.

 


Więcej informacji udziela:

Anna Arczewska, ComPress S.A,
e-mail: aarczewska@compress.com.pl

 

Akceptuję

Polityka Plików Cookies...