Logo Gmina Administracja Publiczna Adam Szulc Procedury sanacyjne w Jednostkach Administracji Publicznej - Marketing Prawny

News

Orzecznictwo

 

Kolegium w Zamościu błyskawicznie - przyznało nam rację i nakazało Wójtowi udzielić przedmiotowej informacji. Poniżej w załączeniu skan przedmiotowego postanowienia SKO. 

Jeszcze w ten sam dzień - otrzymaliśmy  z Gminy - e-mailem satysfakcjonującą nas odpowiedź 

Powstaje pytanie po co Gmina traciła czas na  pisanie sążnistych odpowiedzi odmawiajacych nam udzielenia informacji,  angażowanie prawników, instytucji wyższej instancji - skoro rzeczone dane cały czas miała w jednym pliku excel - sic! (udzielając nam informacji nie trzeba było nawet modyfikować tego pliku) 

Kasta Prawników, wymaga reformowania nie tylko w Sądach, rówmnież w Gminach - jak widać Gmina - par excelence wolała przedłużać postępowanie, angażować czas Prawników, Urzędników, popisywać się rozbudowanymi interpreatcjami prawnymi ... niż - ex officio - odpowiedzieć na nasze pytanie - co zajęłoby Decydentom 5 miniut.

Działanie Gminy Potok Wielki - jak  widać -  nie miało nic współnego z dobrem Obywatela -  Szary Obywatel  otrzymując takie rozbudowane pisma prawnicze - od razu poczułby wielki niepokój (pomyślałby - 'może zrobiłem coś nie tak - skoro na proste pytanie dosytałem kilkustronicowe pismo odmowne składajace się z samych paragrafów') i dałby spokój sprawie - z przekonaniem, że Elity Prawnicze - są bardziej światłe, wiedzą lepiej i nie ma sensu z nimi walczyć ...

 

Jeszcze lepiej i prościej byłoby udostepnić - permanentnie przedmiotowe dane w BIP i stosownie do dyspozycji art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j)  - podać nam w odpowiedzi jedynie link do tego miejsca w BIP. Tak czynione jest to inter alia: w USA, czy nawet w Chinach.... - nikomu tam nie przyszłoby nawet do głowy aby ukrywać dane dotyczące Funduszu zwiazanego ze zwalczniem Alkoholizmu i Narkomanii czy Ochrony Środowiska - w kontekscie opłat per capita płaconych przez Biznes.  

Publikacja ex officio - wszystkiego w BIP (z poszanownaiem ustawy o ochronie danych osobowych) - ułatwia Decydentom pracę (nie muszą odpowidać w trybie wnioskowym) oraz nie będzie dochodzić do takich sytuacji ad absurdum - jak w Samorzadzie Miasta Warszawa - gdzie dwa razy zaspokojono z naszych podatków -  160 mln zł. - płacąc za tą samą restrukturyzowaną działkę ... (Przy dobrze publikowanych rejestrach archiwalnych - samie mechanizmy Internetu -  scilicet: Googl'a - od razu wskazałyby że tan sam numer działki był restrukturywaony dwa razy -  w dossier formalnym archiwalnym i obecnie po raz drugi)


Spółka - działajac lege artis i korzystając z naszego know-how - nie czytając nawet rozbudowanych pism dot. odmowy udzielenia informacji publicznej otrzymanych od Gminy Potok Wielki - wysłała  kilkuzdaniowe pismo do Samorządowego kolegium Odwoławczego w Zamościu i błyskawicznie uzyskaliśmy korzystne postanownie. (Choć SKO jest w Strukturach Samorządowych - to z racji clou wykonywanych zadań bliżej mu do Administracji Rządowej niz Samorządowej - Notabene  skład SKO zatwierdza Prezes Rady Ministrów ) 

Choć gdybyśmy - zwrócili się ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. - jaki też często czynimy - efekt byłby ten sam, ale akta miałby grubość Biblii Gutenberga, a sprawa trwałaby o wiele dłuzej. 

Reasumując Obywatele i mały polski biznes - też mogą uczestniczyć w zmienianiu Kraju (Gmin) na Lepsze... we wdrażaniu procedur sanacyjnych, działając - przy okazji - pro publico bono 

Poniżej Skan Przedmiotowego Postanowienia SKO - przyznający rację naszej Spółce.    

PS: Mało kto wie w naszym Kraju że w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07) znalazł się przepis, który expressis verbis - zachęca Wszystkich do składania wniosków sanacyjnych - scilicet: art. 241 KPA - ...Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy (dotyczące) ulepszenia organizacji (Gmin) (...) , usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, (...) lepszego zaspokajania potrzeb ludności, etc 

Każdy ma prawo i obowiązek - takie wnioski składać ....wystarczy w każdym wniosku - dodatkowo powołać się na art. 241 KPA... może załatwianie naszej sprawy przyczyni się do usprawniania Urzędu  - przekonaliśmy się w empirii, że wnioski w których szerzej przedstawiamy zagadanienie de lege lata  i powołujemy się na rzeczony art. 241 KPA - załatwiane są przez Urzedników szybciej sprawniej i lepiej... Zatem w dobrze uzasadnionym interesie społecznym -  załatwiajac jakąkolwiek sprawę w gminie - wnioskujmy dodatkowo - sensu largo o usprawnienie  rzeczonej procedury w trybie art. 241 KPA. 

Każdy ma prawo i obowiązek - takie wnioski składać ....

                                                                                                             Adam Szulc 

Akceptuję

Polityka Plików Cookies...