Logo Gmina Administracja Publiczna Adam Szulc Procedury sanacyjne w Jednostkach Administracji Publicznej - Marketing Prawny

News

Elektorniczny Obieg Dokumentów w urzędzie z funduszy UE

Spółka Szulc-Efekt zaprasza na konferencję: Pozyskiwanie dotacji z Europejskich Funduszy Strukturalnych z przeznaczeniem na elektroniczny obieg dokumentów w urzędach
Konferencja odbędzie się w czwartek 9 marca 2006r. o godz.10.00 
w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie, ul. Foksal 3/5

Program Konferencji:

09.30-10.00 Recepcja; 
10.00-11.00 Wprowadzenie. Omówienie wdrażanie pakietu e-usług publicznych w powiatach 
i gminach w oparciu o działające systemy elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów; 
11.00-12.00 Propozycje systemu ustawicznego szkolenia kadr powiatów oraz gmin na bazie działających lokalnych i regionalnych platform cyfrowych samorządu terytorialnego; 
12.00-12.30 Bezprzewodowy dostęp do internetu Canopy Motorola – przedstawiciel MAW Telecom; 
12.30-13.00 Przerwa - kawa, herbata; 
13.00-14.00 Odpowiedzi na pytania, dyskusja; 
14:00 Zakończenie Konferencji. 

   Konferencja organizowana będzie m.in. w oparciu o doświadczenia Konsorcjum powołanego w roku ubiegłym w ramach projektu "Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych", które realizuje porozumienie 8 starostw powiatowych oraz 38 urzędów miast i gmin z 5 województw całego kraju. Wymiernym efektem uczestnictwa w Konferencji w dniu 
9 marca 2006r. oraz przystąpienia Państwa w najbliższych tygodniach do powstającego w Województwie Mazowieckim Konsorcjum może być pozyskanie środków europejskich (80% przy 20% wkładzie własnym) na:

licencjonowane oprogramowanie elektronicznego obiegu dokumentów oraz e-usług; 
licencjonowane oprogramowanie e-learningu; 
sprzęt komputerowy (serwery, stacje robocze, modernizacja sieci komputerowej, skanery itp); 
administracja oprogramowania użytkowego publikowanego w Internecie; 
szkolenia seminaryjne oraz praktyczne szkolenia stanowiskowe; 
materiały szkoleniowe, karty i formularze e-usług; 
dostęp do kursów e-learning. 
Udział w konferencji jest bezpłatny. 
Ilość miejsc ograniczona - o potwierdzeniu decyduje kolejność zgłoszeń
Uczestnicy Konferencji otrzymają materiały informacyjne na temat prezentowanego projektu 

 
 
Dalsze informacje na temat Konferencji można uzyskać pod nr telefonu 
0 502 550 470.

Akceptuję

Polityka Plików Cookies...