Logo Gmina Administracja Publiczna Adam Szulc Procedury sanacyjne w Jednostkach Administracji Publicznej - Marketing Prawny

Enrom.BIP.pl

Jak urzędy reklamują Firmy komercyjne -- coca-cola.bip.pl

Kryptoreklama firm komercyjnych zawarta w adresach oficjalnych serwisów internetowych Urzedów Gmin i Powiatów narusza nie tylko ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ale jest równiez wbrew Interesowi Publicznemu. Nagminne stosowanie adresów typu: www.nazwagminy.nazwafirmy.pl , ma miejsce nie tylko w Oficjalnych serwisach Internetowych Gmin i Powiatów, ale o zgrozo również w Biuletynach Informacji Publicznej. Spółka wystosowała wniosek do jednej z takich gmin - w tym przypadku chodzi o takie adresy jak np. www.bip.piotrkow.akcessnet.net czy  www.lipsko.home.pl  - o udostępnienie informacji publicznej o rozliczeniach związanych z taką reklamą. Brak stosownych wynagrodzeń uzyskiwanych przez jednostkę publiczną stanowi  nie tylko naruszenie zasad dotyczących nie narażania na straty finansowe Gminy (biegli wycenią koszt takiej reklamy na co najmniej 15 tys. pln rocznie) , ale równiez stanowi rażące naruszenie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Będziemy informować na łamach portalu - o odpowiedzi uzyskanej na taki wniosek. Interes publiczny wymaga aby piętnować takie działania, mamy nadzieje że zainteresują się tym również Radni - wszak wchodzą w tym przypadku w grę nie tylko działania nieetyczne, w tym przypadku mówi się już o działaniach na szkodę wolnej konkurencji i przede wszystkim na szkodę gminy. Poniżej wniosek o udostępnienie informacji o rozliczeniach dot. reklamy: 

Pobierz - kopię wniosku 

Poniżej podajemy kilka adresów Urzędów finansujacych  z pieniedzy podatnika, reklamę firm komercyjnych w adreseach oficjalnych stron internetowych, a nawet w adresach Biuletynów Informacji Publicznej. Wynika to z nieświadomości zagrożeń, zachęcamy Radnych Opozycyjnych do zadawania pytań kto z takiego stanu czerpie korzyści. Każdy ekspert wyceni reklamę poprzez adres internetowy typu www.nazwaFirmy.nazwagminy.pl - nawet w przypadku małych gmin - na co najmniej kilkanascie tysięcy rocznie. Oczywiście Urzędy nie otrzymują takich przychodów, więc - jak mówia prawnicy - następuje bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zyskiem firmy komercyjnej a startą Podatnika. Trzeba brać pod uwagę, że adresy takowe nie funkcjonują tylko w Internecie ale Gmina często podaje je we wszelkich pismach urzedowych i folderach promocyjnych. Są nawet tacy Urzędnicy, którzy na początku, kiedy sygnalizuje się Im problem -uważają że to nic złego, dopiero wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie rozliczeń takowej rekalmy lub afera wywołana przez bardziej świadomych radnych - zmusza ich do reflekcji nad absurdalnością takiej kryptoreklamy. Konsekwencją używania takiej nomenklatury jest także nierzadko używanie nazw kont poczty elektronicznej z końcówkami reklamującymi takowe firmy typu wojt@nazwaFirmy.nazwagminy.pl , a to już jest - jak żywcem wyjęte z dramatu Mrożka - czy elektroniczne skrzynki podawcze, które będa obowiązywać od 16 sierpnia br. na potrzeby składania wniosków podpisanych elektroniczne, będa miały adresy np. urzad@nazwagminy.sex.pl ? 

Biorąc powyżej sygnalizowany stan rzeczy postanowiliśmy w Interesie Społecznym podac kilka adresów takich urzedów, poniżej lista która będzie sukcesywnie uzupełniana:
www.bip.miedzno.akcessnet.net 
www.ceranow.asi.pl
www.bielany.bumsoft-2.pl
Ciekawy jest adres Biuletynu Informacji Publiczej Klwowa:  www.bip.klwow.akcessnet.net 
natomiast adres poczty elektronicznej ujawniony w www.bip.gov.pl dotyczący Klwowa to:  
redakcja-bip@bip.klwow.akcessnet.net  - zaprawdę - interesujące poczucie humoru, radzimy Urzednikom Gminy przetrenować podanie tego adreseu Petentowi w rozmowie telefonicznej ! 

 
Akceptuję

Polityka Plików Cookies...