Logo Gmina Administracja Publiczna Adam Szulc Procedury sanacyjne w Jednostkach Administracji Publicznej - Marketing Prawny

Podpis Elektroniczny

Szulc-Efekt sp. z o.o. 
ul. Poligonowa 1, Warszawa 04-051 tel/fax: (22)-673-62-12   
Infolinia - Serwery i Poczta Elektroniczna - pierwszy kontakt tel. 603-158-914; 
Sprawy WWW i BIP: tel. 608-318-418  pomoc@szulc-efekt.pl

Prezes Zarządu: Adam Szulc - Cellphone: 608-318-418; prezes@szulc-efekt.plwww.szulc.pl 

Sprawy formalne: 
sekretariat@szulc-efekt.pl

 

 

 

 

 

Spółka prawa handlowego,  NIP: 796-23-27-860,  
zarej. w  Sądzie Rej. dla M. ST. W-wy w Warszawie, XIV Wydz. Gosp. KRS
nr KRS: 0000059459, Kapitał Zakładowy: 222.000,00 , REGON: 671 981 018,
Rach. Bankowy: CitiBank nr. 12 1030 1582 0000 0008 5381 7007
Reprezenatcja zarządu jednosoobowa: prezes zarządu Adam Szulc
lub opcjonalnie (po uzgodnieniach) dwóch prokurentów łącznie.

Ipso iure Art. 78 par. 2 Kodeksu Cywilnego, akceptujemy oświadczenia składane wobec Spółki, sygnowane bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy  ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez ustanowione de lege lata, Centra Certyfikacyjnyjne.

Investor Relations:
Struktura udziałowa na dzień 2008-09-01:

 

A. S.    248 udziałów  55,856%
Wasko SA   133 udziały     29,955%
S. T.      63 udziały      14,189%

 

Łącznie: 444 udziały

Akceptuję

Polityka Plików Cookies...