Logo Gmina Administracja Publiczna Adam Szulc Procedury sanacyjne w Jednostkach Administracji Publicznej - Marketing Prawny

News

Akcja Wnioskowania - Oprogramowanie

16.11.2016

W 2015 i 2016 r. prowadziliśmy akcję wnioskowania, w których pytaliśmy  Gminy/Miasta - o realizację dyspozycji Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (...) (Dz. U. 2012.526) - przy okazji zadaliśmy również pytanie - w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej - "ile procent oprogramowania użytkwoanego w Urzędzie Gmina/Miasto - może nie posiadać ważnej licencji na dzień złożenia wniosku.

Sytuacja o obszarze wypełniania wzminkowanych przepsiów prawa nie wygląda zbyt dobrze - a już ad absurdum jest fakt, że cześć Decydentów z Gmin -  odpowiadało expessis verbis -  w skarajnych przypadkach -  że nawet 50% oprogramowania użtwkowanego w Urzędzie może - na dzień dostarczenia wnisosku - nie posiadać ważnej licencji - sic!   (innymi słowy być użytkowane nielegalnie) . Ad exemplum - pożej skany odpowiadzi tego typu 

 

 

 

 

 

 

Akceptuję

Polityka Plików Cookies...