Produkcja i utrzymanie serwisów WWW dla gmin i powiatów - tel/fax. 022 465-66-33  27 października 2016    
Województwo mazowieckie > powiat siedlecki
 Nazwa jednostki Serwis WWW BIP e-mail Telefon
 Siedlce - powiat www.powiatsiedlecki.pl www.powiatsied... aknizewski@powiatsiedlec... (025) 644 72 16
 Siedlce - miasto www.siedlce.um.gov.pl www.siedlce.bi... info@siedlce.um.gov.pl (025) 643 07 50
 Mordy - m. i gm. www.mordy.pl umigmordy.bip.... umigmordy@bip.org.pl (025) 641 54 02
 Domanice - gmina domanice.i-gmina.pl/ domanice.i-gmi... ugdomanice@wp.pl (025) 6312982
 Korczew - gmina www.korczew.pl www.ugkorczew.... gmina@korczew.pl (025) 631 20 22
 Kotuń - gmina www.kotun.pl kotun.pl/bip gminakotun@op.pl (025) 641 40 25
 Mokobody - gmina www.mokobody.pl www.mokobodygw... mokobody@gminy.pl (025) 641 13 15
 Paprotnia - gmina  www.regioset.p... ug_paprotnia@pro.onet.pl (025) 631 21 03
 Przesmyki - gmina  przesmyki.e-bi... ugprzesmyki@e-bip.pl (025) 641 23 22
 Siedlce - gmina www.ugsiedlce.pl/ siedlcegw.e-bi... ug_siedlce@post.pl (025) 632 77 31
 Skórzec - gmina www.skorzec.pl skorzecgw.e-bi... gminaskorzec@wp.pl (025) 631 28 61
 Suchożebry - gmina www.suchozebry.pl www.bip.bazagm... gminasuch@wp.pl (025) 631 45 15
 Wiśniew - gmina www.wisniew.pl wisniew.e-bip.... ug@wisniew.pl (025) 641 73 13
 Wodynie - gmina www.wodynie.pl wodyniegw.e-bi... ug_wodynie@pro.onet.pl (025)631 26 58
 Zbuczyn - gmina www.zbuczyn.pl zbuczyngw.e-bi... ug@zbuczyn.pl (025) 641 63 90
Szulc-Efekt sp. z o o - tel. 602-357-551, 022-465-66-33, 22-673-62-12, 608-048-887, 694-492-049, internet@samorzad.pl
zachęcamy do kontaktu wszystkie Gminy zainteresowane uporządkowaniem spraw związanych z informatyzacją jednostki
© 1998-2009 Szulc-Efekt sp. z o.o