Produkcja i utrzymanie serwisów WWW dla gmin i powiatów - tel/fax. 022 465-66-33  21 października 2016    
Województwo łódzkie > powiat opoczyński
 Nazwa jednostki Serwis WWW BIP e-mail Telefon
 Opoczno - powiat www.opocznopowiat.pl bip.opocznopow... organizacyjny@opocznopow... (044) 736 15 00
 Drzewica - m. i gm. www.drzewica.pl www.bip.drzewi... webmaster@drzewica.pl (048) 375 60 91
 Opoczno - m. i gm. www.opoczno.pl www.um.opoczno... umopoczno@um.opoczno.pl (044) 755 24 14
 Białaczów - gmina www.gminy.pl/Bialaczow www.bip.bialac... ugbialaczow@wp.pl (044) 758 14 14
 Mniszków - gmina www.mniszkow.pl www.bip.mniszk... mniszkow@mniszkow.pl (044) 756 15 22
 Paradyż - gmina www.gminy.pl/Paradyz bip.paradyz.te... ugp@go2.pl (044) 758 40 28
 Poświętne - gmina www.poswietne.pl bip.poswietne.... poswietne@poswietne.pl (044) 756 40 34
 Sławno - gmina www.gminy.pl/slawno.lod  Slawno.lod@gminy.pl (044) 755 18 51
 Żarnów - gmina www.gminy.pl/Zarnow bip.zarnow.ten... ugzarnow@zarnow.tensoft.... (044) 757 70 55
Szulc-Efekt sp. z o o - tel. 602-357-551, 022-465-66-33, 22-673-62-12, 608-048-887, 694-492-049, internet@samorzad.pl
zachęcamy do kontaktu wszystkie Gminy zainteresowane uporządkowaniem spraw związanych z informatyzacją jednostki
© 1998-2009 Szulc-Efekt sp. z o.o