Produkcja i utrzymanie serwisów WWW dla gmin i powiatów - tel. 022 465-66-33  22 Października, 2016 r, 
strona główna
PO RPW
PO IiŚ
Redakcja
www.gmina.pl
STATYSTYKA
 Home   Mapa Serwisu   
Możliwości dofinansowania gmin

Kształt Programów Operacyjnych oraz możliwości uzyskania dofinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego (zwłaszcza gminy) w zbliżającym się okresie budżetowym rysują się bardzo ciekawie. Będą one dostępne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla każdego z 16 województw oraz w ramach Programów ogólnopolskich. Dokumenty te znajdują się wciąż w przygotowaniu i poddawane są konsultacjom społecznym, dlatego też poniżej przedstawiamy pierwsze zarysy możliwości, jakie otworzą się przed gminami na przykładzie: 

data ostatniej aktualizacji 20/12/2006


Ocena inwestycji
Konsulting SIWZ
Doradztwo Finasowe
 
© 1998-2009 Szulc-Efekt sp. z o.o